Datamodel

Deze pagina geeft een overzicht van alle informatie elementen die in de Stelselcatalogus opgenomen kunnen worden en hun onderlinge relaties. Als eerste worden de belangrijkste onderwerpen toegelicht:

  • Concept: Met een concept beschrijven we de algemeen afgesproken betekenis van een term binnen één context. In die zin is een concept datgene van een gedachte dat we met elkaar overeen zijn gekomen. Een concept is dus niet zo maar een gedachte, maar juist het resultaat van een afspraak.
    Een voorbeeld hiervan is het concept 'Afvalstoffen' met zijn definitie in de context van de Omgevingswet.
  • Conceptscheme: Een conceptschema is een verzameling van concepten (bijvoorbeeld begrippen), inclusief eventuele semantische relaties tussen deze concepten. Een voorbeeld hiervan zijn de begrippen uit de Omgevingswet.
  • Collection:Een collectie is een verzameling van concepten (bijvoorbeeld begrippen) die voor een bepaalde situatie betekenisvol bij elkaar passen. Een voorbeeld hiervan zijn de geharmoniseerde set met begrippen van VNG.
  • Dataset: Een collectie van data, gepubliceerd of samengesteld door één partij, en toegankelijk of te downloaden in één of meerdere formatie. Een voorbeeld hiervan is de Ruimtelijke Plannen dataset die door Informatiehuis Ruimte wordt ontsloten.
  • Domein: Een domein is een set van concepten over hetzelfde thema. Een voorbeeld hiervan is het vastleggen dat een begrip uit het Omgevingswet tot het conceptscheme 'wetgeving' behoort.
  • Bron: Een bron voor een concept (of een begrip) is een gerelateerde brondocument waaruit de betekenis van het concept is afgeleid. Een voorbeeld hiervan is de AMvB welke het brondocument is voor alle begrippen uit de AMvB in de Stelselcatalogus.