De Stelsel Catalogus Omgevingswet bevat definities van concepten die relevant zijn voor het beleid met betrekking tot de fysieke leefomgeving.

Concepten

De betekenis die iemand aan een woord geeft, noemen we een concept. Neem bijvoorbeeld het woord ‘weg’. Ziet iemand dan een landweggetje voor zich of een snelweg?  Door de definitie van een concept vast te leggen, zorgen we ervoor dat duidelijk is waarover we praten.
Een concept kan in meerdere domeinen voor komen maar de definitie per domein is vaak verschillend.

Relaties

Concepten staan niet op zichzelf, ze zijn aan elkaar gerelateerd. Zo is een autoweg gerelateerd aan een weg en een wiel aan een fiets. Een relatie tussen concepten uit verschillende domeinen is ook mogelijk. 
De verschillende relaties zijn in de catalogus opgenomen.

Domeinen

Een domein is een set van concepten die betrekking heeft op hetzelfde thema. Per domein is een bronhouder aangewezen die verantwoordelijk is voor het beheer. Het Waterschapshuis bijvoorbeeld is bronhouder voor het domein ‘water’. De verschillende waterschappen hebben afgesproken dat ze uitsluitend werken met de concepten uit het domein water. Zodoende maken ze allemaal gebruik van dezelfde definities.

Model

Meer informatie over het model van de Stelsel Catalogus Omgevingswet:
https://stelselcatalogus.omgevingswet.overheid.nl/datamodel

Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring Stelsel Catalogus Omgevinswet:
https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/2661

Releasenotes

https://stelselcatalogus.omgevingswet.overheid.nl/releasenotes