De Stelselcatalogus Omgevingswet is een set van concepten en definities die relevant zijn voor het beleid in de fysieke leefomgeving. De concepten en definities zijn overgenomen uit juridische bronnen waaronder de Omgevingswet en Omgevingsbesluiten. Daarnaast worden er per domein concepten beschreven.

Concepten

Een concept is de betekenis die een mens aan een woord geeft. Het woord weg roept bij ieder mens een ander beeld op. Zie je een landweggetje voor je of een snelweg. De definitie van een concept vastleggen, zorgt ervoor dat iedereen over hetzelfde praat.

Relaties

Concepten staan niet op zichzelf, maar zijn aan elkaar gerelateerd. Een autoweg is bijvoorbeeld een specialisatie van een weg. Een wiel is een onderdeel van een fiets. En een bekeuring heeft betrekking op een bekeurde. De verschillende soorten relaties worden in de catalogus getoond.

Er kan ook een relatie liggen tussen concepten uit verschillende domeinen.

Domeinen

Een domein is een set van concepten over hetzelfde thema. Per domein is een publieke organisatie aangewezen als verantwoordelijke voor het beheer van de concepten en definities. Voor het domein Water is dat bijvoorbeeld het Waterschapshuis. De waterschappen hebben afgesproken dat zij allen de concepten uit het domein Water gebruiken. Hierdoor werken alle waterschappen met dezelfde definities.

Eén concept kan in meerdere domeinen voorkomen (omgevingsvergunning, weg, waterschapsverordening, watersysteem). Vaak is de definitie van een concept per domein verschillend. Denk bijvoorbeeld aan het woord 'peil'.

Model

Het model van de Stelselcatalogus is hier te vinden.

Toegankelijkheid

https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/2661